MevzuatArşiv

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği

HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ Bir işyerinde yürütülen asıl işin düzenli, sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu olan hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerindeki çalışma koşullarını düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 28.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25446 Güncelleme: 27.12.2019 Revizyon: – BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak   Madde 1 — Amaç Madde 1 — Bu …

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK Gebe, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanın işyerlerindeki sağlık ve güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemlerin alınması ve bu çalışanların hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının nasıl kurulacağını ve hangi şartları …

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemleri belirleyen yönetmelik   Resmi Gazete; 18.01.2013/28532 Güncelleme: 11.12.2019 Revizyon:-   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     MADDE 1 – Amaç …

Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarında Dair Yönetmelik

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile işitme ile ilgili risklerden korunmalarını sağlamak için uygulanacak asgari gereklilikleri içeren yönetmelik aşağıdadır. 28 Temmuz 2013 Tarihli ve 28721 Sayılı Resmî Gazete Güncelleme: 17.11.2019 Revizyon:- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE …