TebliğlerArşiv

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

ASBEST SÖKÜMÜ İLE İLGİLİ EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ   Asbest söküm uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri, eğitim programları ve eğitim sonunda yapılacak sınavlar ile asbest söküm çalışanlarının eğitimleri, eğitim programları ve bunların belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ. Resmi Gazete Tarihi: 29.06.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28692 Güncelleme: 08.02.2020 (Linkler Güncellendi) Revizyon:- MADDE 1 – Amaç MADDE 1 …

Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ

TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ   Pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve buna bağlı işveren yükümlülükleri ile pnömokonyoz yönünden değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirleyen tebliğ Resmî Gazete Tarihi: 02.10.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29137 Güncelleme: 08.02.2020 (Linkler Güncellendi) Revizyon:-   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, …

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ   Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik’in  11 inci maddesi gereği üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin, hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken güvenlik raporuna ilişkin usul ve esasları içeren TEBLİĞ   Resmî Gazete Tarihi: 19.04.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30750 Güncelleme: 08.02.2020 (Linkler Güncellendi) Revizyon:-   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, …

Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK DÂHİLİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen üst seviyeli kuruluş işletmecilerinin aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi gereği hazırlamaları veya hazırlatmaları gereken dâhili acil durum planına ilişkin usul ve esasları belirleyen Tebliğ…   Resmî Gazete Tarihi: 31.03.2016 Resmî Gazete Sayısı: 29670 NİG Güncelleme: …