Yönetmelikler Archive

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ   İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul, esas ve nasıl yapılacağını  gösteren yönetmelik aşağıdadır;   Resmi Gazete; 29.12.2012/28512 Güncelleme: 08.12.2019 Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği …

İşyeri Binalarında Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK   İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari sağlık ve güvenlik önlemlerini içeren yönetmelik aşağıdadır. Resmi Gazete; 17.07.2013/28710 Güncelleme: 22.11.2019 Revizyon:- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyeri bina ve eklentilerinde bulunması gereken asgari …

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki kişisel maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesi hakkında yönetmelik detayı aşağıdadır;   Resmi Gazete; 27.01.2017/29958 Güncelleme: 21.12.2019  Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar …

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev alanına giren ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirleyen yönetmelik… Resmi Gazete Tarihi: 18.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28769 NİG Güncelleme: 08.02.2020 (Linkler Güncellendi) Revizyon:- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE …