YönetmeliklerArşiv

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin etkilerinden kaynaklanan mevcut veya ortaya çıkması muhtemel risklerden çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli asgari şartlar… Resmi Gazete; 12.08.2013/28733 Güncelleme: 16.11.2019 Revizyon: – BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve …

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesine dair yönetmelik İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK   Resmi Gazete; 18.06.2013/28681 Güncelleme: 30.11.2019 Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   MADDE …

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak asgari iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ilişkin usul ve esaslarla yapılması gereken işleri içeren yönetmelik aşağıdadır;   Resmi Gazete ; 16.04.2013/28620 Güncelleme: 11.12.2019 Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu …

Asbestle Çalışmalarda Alınacak Güvenlik Önlemleri

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çalışanların asbest söküm, yıkım, tamir, bakım, uzaklaştırma çalışmalarında asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması ve sınır değerlerini içeren yönetmelik aşağıdadır;   Resmi Gazete; 25.01.2013/28539 Güncelleme: 11.12.2019 Revizyon: 16/1/2014   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) …