YönetmeliklerArşiv

Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çalışanların kanserojen veya mutajen maddelere maruziyetinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunması için bu maddelere maruziyetin önlenmesi ve sınır değerler de dâhil olmak üzere asgari gerekliliklerin belirlenmesine dair yönetmelik…    Resmi Gazete; 6 Ağustos 2013  SALI/28730 Güncelleme: 22.12.2019 Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu …

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   Çocuk ve genç işçilerin sağlık ve güvenliklerini, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve sosyal gelişmelerini veya öğrenimlerini tehlikeye atmadan çalışma şekillerinin esaslarını belirlemek ve ekonomik istismarlarını önlemek için hazırlanmış yönetmelik   Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425 Güncelleme: 31.12.2019 Revizyon: 12.05.2017 BİRİNCİ KISIM Genel …

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İş Sağlığı ve Güvenliğinde işverenin yürüteceği hizmetler ve vermek zorunda olduğu eğitimler ve eğitim konuları ilgili mevzuatla belirlenmiştir. Resmi Gazete; 29.06.2015/29401 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 29/6/2015 29401 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin Tarihi Sayısı 1 21/5/2018 30427 Resmi Gazete …

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin nasıl olacağına dair yönetmelik Resmi Gazete: 13.07.2013/28706 Güncelleme: 28.11.2019 Revizyon: 11/5/2017 AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, …