YönetmeliklerArşiv

İşin Durdurulmasını Gerektiren Durumlar

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA DAİR YÖNETMELİK   İşyerinde çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumlarında işyerinin bir bölümünde ya da tamamında bu tehlike giderilinceye kadar işin durdurulması… Resmi Gazete Tarihi: 30.03.2013/ 28603 Güncelleme: 11.12.2019 Revizyon: 11/2/2016   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar     …

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Veren İşyerlerine Destek

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal zorunlulukları yerine getiren işyerlerine ve işverene verilen destekler ile bu desteklerin nasıl olacağı hakkında yasal mevzuat aşağıdadır. Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete; 24.12.2013/28861 Güncelleme; 30.10.2019 Revizyon; YOK …

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Hafriyat, inşaat, montaj, demontaj, drenaj, tadilat ve restorasyon gibi yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işveren ya da alt işveren tarafından alınacak ASGARİ önlemleri içeren yönetmelik Resmi Gazete; 05.10.2013/28786 NİG Güncelleme; 02.11.2019 (Linkler Güncellendi) Revizyon:-   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç …

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ   Elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve bel incinmelerinden, çalışanların korunmasını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir.   Resmi Gazete; 24.07.2013/28717 Güncelleme: 17.11.2019 Revizyon: – AMAÇ-KAPSAM-DAYANAK   MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elle taşıma işlerinden kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle sırt ve …