YönetmeliklerArşiv

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çalışanların işyerindeki biyolojik etkenlere maruziyetinden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına dair asgari hükümleri içeren yönetmelik   Resmi Gazete: 15.06.2013/28678 Güncelleme: 21.12.2019 Revizyon: –   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların …

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE AZAMİ YEDİ BUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK Aşağıda belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları bakımından, çalışabilecekleri azami çalışma sürelerini göstermektedir. Resmi Gazete; 16.07.2013/28709 Güncelleme: 23.11.2019 Revizyon:- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetmelikte belirtilen işlerde, çalışanların sağlık kuralları …

Tozla Mücadele Yönetmeliği

TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ İşyerlerinde tozdan kaynaklanan risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik iş sağlığı ve güvenliği yönünden mücadele etmek ve çalışanların tozun maruziyetlerinden korunmalarını sağlamak için alınacak tedbirleri içeren yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete; 05.11.2013/28812 Güncelleme; 31.10.2019 Revizyon: Yok BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, …

İş Ekipmanlarının Kullanılmasında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ   İşyerlerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili uygulanması gereken asgari İş Sağlığı ve Güvenliği şartlarını içeren yönetmelik     Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28628 Güncelleme: 18.12.2019 Revizyon: 24/4/2017   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – …