Yönetmelikler Archive

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yönetmeliği

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK   Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını içeren yönetmelik. Bu yönetmelikle çalışanlara genel konular, teknik konular ve sağlık konularında verilecek eğitimlerin listesi aşağıdadır;   Resmi Gazete : 15.05.2013/28648 Güncelleme: 19.12.2019 Revizyon: 24.05.2018   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar …

Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Geçici ve belirli süreli yapılacak işlerde çalışanların  iş sağlığı ve güvenliği bakımından işyerlerinde uygulanacak çalışmalara yönelik yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete; 23.08.2013/28744 Güncelleme: 14.11.2019 Revizyon:- BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, geçici veya belirli süreli …

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK   Çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemektir. Resmi Gazete; 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Son güncelleme: 15.11.2019 Revizyon: –   MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların mekanik titreşime maruz kalmaları …

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik aşağıdadır. Resmi Gazete: 24 Temmuz 2013 /28717  Güncelleme: 25.12.2019  Revizyon: 19.08.2017   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların …