Yönetmelikler Archive

Kişisel Koruyucu Donanımların Kullanılmasına Yönelik Yönetmelik

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılacak kişisel koruyucu donanımların özellikleri, temini, kullanımına dair yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete; 02.07.2013/28695 Güncelleme: 02.05.2018 / 31.12.2018 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 – Amaç …

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluş amacı, oluşumu, görevleri ve çalışma usullerini içeren yönetmelik aşağıdadır; Resmi Gazete 05.02.2013 / 28550 Güncelleme: 11.12.2019 Revizyon:-   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   MADDE 1 – Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal İş Sağlığı ve …

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İşyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, risklerin önlenmesi, çalışanların eğitilmesi, koruyucu ve düzenleyici hizmetler ile işverenin yükümlülüklerini içeren yönetmelik İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete ; 9.12.2003 / 25311, Güncelleme: 01.12.2019 Revizyon: – BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 — Amaç Madde 1 — Bu Yönetmelik, işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için …

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK   Balıkçı gemilerinde yapılan işlerde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için alınması gereken önlemleri belirleyen yönetmelik… Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28741 NİG Güncelleme: 08.02.2020 (Linkler Güncellendi) Revizyon:-   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   MADDE 1 – Amaç MADDE 1 – (1) …