Home  Mevzuat  Yönetmelikler  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarı Hakkında Yönetmelik
EK-1 Laboratuvarların İş Hjyeni Ölçüm, Test ve Analiz Hizmetleri Kapsamında Akreditasyon Belgesi Alması Zorlunluluğu Olan Parametre Listesi

 

Laboratuvar Parametre Listesi

Laboratuvar Parametre Listesi

 

EK-2 Laboratuvar Başvuru Dilekçesi

Laboratuvar Başvuru Dilekçesi

Laboratuvar Başvuru Dilekçesi

 

 

EK-3 Kurum/Kuruluş Bilgi Formu

 

Kurum Bilgi Formu

Kurum Bilgi Formu

 

EK-4  Personel Bildirim Listesi

 

Personel Bildirim istesi

Personel Bildirim Listesi

 

EK-5 İş Hijyeni Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi

yenParametre Listesi

EK-6 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Cihaz Listesi

 

İş Hijyeni Cihaz Listesi

İş Hijyeni Cihaz Listesi

 

EK-7 Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi

 

Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi

Cihaz Kalibrasyon Çizelgesi

 

EK-8 Yeniden İnceleme Tutanağı

 

Yeniden İnceleme Tutanağı

Yeniden İnceleme Tutanağı

 

EK-9A İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Ön Yeterlilik Belgesi

İş Hijyeni Ön Yeterlilik Belgesi

İş Hijyeni Ön Yeterlilik Belgesi

 

EK-9B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Ön Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi

 

EK-10B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Yeterlilik Belgesi

İş Hijyeni Yeterlik Belgesi

İş Hijyeni Yeterlik Belgesi

 

EK-10B İş Hijyeni Ölçüm, Test Analiz Yeterlilik Belgesi Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi

İş Hijyeni Parametre Listesi

 

EK-11 Denetim Tutanağı

Denetim Tutanağı

Denetim Tutanağı

 

EK-12 Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

Laboratuvar Değerlendirme Tablosu

 

 

Ekleri için tıklayınız

 

Leave a Reply

sixteen − 13 =