KKDArşiv

İş Ayakkabılarında Genel Standartlar

KKD Tanımı Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu maksada uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlara KKD deniliyor. Ayak Koruyucular Neden Önemlidir Vücudumuzun farklı bölümleri ayrı ayrı korunmalıdır. Ve her farklı risk farklı tipte kişisel korunma …

Laboratuvar Tipi Nitril Eldiven Nasıl Seçilir?

Özellikle laboratuvar ortamlarında kimyasal ile test ve deney işi yapan çalışanların ellerini kimyasalların olumsuz etkilerine karşı koruyacak eldivenlerin seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler; Yaptığımız araştırmalarda, yerli üretim eldivenlerin ithal ürünlerle rekabet edebilecek seviyeye geldiğini görüyoruz. NİG ekibi olarak tavsiyemiz, YERLİ ÜRETİM ürünlerin alınması yönünde olacaktır. Laboratuvar Tipi Eldiven Alımında Tavsiye Edilen Teknik Özellikler Eldiven çalışanların …

Kimyasal Tulumlar Nasıl Seçilmelidir?

Tek kullanımlık tulum, tybek tulum ya da kimyasal tulum dediğimiz bu ürünlerin, Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkkında Yönetmelik’te belirtilen standartlara uygun olması zorunludur. Mevcut şartlarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki, bugüne kadar YERLİ ÜRETİM tam anlamıyla bu standartları maalesef karşılamamaktadır. Dolayısıyla ÖNCE İNSAN MANTIĞINDAN hareket eden ekibimiz, …

Madencilik Sektöründe Kişisel Koruyucu Donanımlar

Madencilik Sektöründe KKD’ler Kişisel koruyucu donanım kullanımı iş sağlığı ve güvenliği açısından tespit edilen veya öngörülen risklerle mücadelede alınması gereken nihai tedbir olmakla birlikte genel bir yaklaşım olarak risklerin önlenmesinde veya risklerin şiddetinin düşürülmesinde öncelikli olarak kullanılmaktadır. Madencilik sektörü yapısı gereği değişiklik gösteren üretim tekniklerini, ürün ve prosesleri barındıran bir sektördür. Yeraltı kömür madenciliğinden, taş …