Maviay OSGB, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen niteliklere haiz olduğundan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak faaliyet göstermeye hak kazanmış ve yetkilendirilmiş bir OSGB olarak, bu hizmetlere ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olma hedefiyle 2018 yılında faaliyete başlamıştır.

Maviay ailesi olarak deneyimli uzmanların yanında yeni uzman arkadaşlar yetiştiriyoruz. Maviay birlikte gençlerin önünü açıyor ve onların eğitimlerinde katkıda bulunacaksınız

Maviay OSGB Kimdir?

Maviay OSGB Kimdir?Maviay OSGB, Sağlıklı, Güvenli ve Verimli iş ortamlarının oluşturulması prensibini benimseyerek, İş sağlığı ve İş Güvenliği, İSG Eğitimleri, Acil eylem planı, Risk Analizi, Periyodik Kontroller, Yüksekte Çalışma Eğitimleri, Patlamadan Korunma Dokumanı hazırlanması vb. alanlarında hizmet veren bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’dir. Kurulduğu ilk günden beri devamlı araştırmacı, yenilikçi ve İsg alanında iyi uygulama örneklerini yakından takip ederek İSG uygulamalarını Hizmet verdiği firmalara önermektedir. Hizmet vermiş olduğu firmaların ihtiyaçları doğrultusunda İSG yönetim sistemi oluşturarak bu sistem üzerinden gerekli olan takipler yapılmaktadır. Ayrıca Gizlilik politikası ile tüm şirket sırlarınız korunmaktadır.

Şirket olarak girmiş olduğunuz tüm İSG ile ilgili denetim ve gözetimlerinizde yanınızda destek oluyoruz.

Maviay OSGB Misyonu

Hizmet verdiğimiz firmaların ihtiyaçları doğrultusunda güncel mevzuatlar ışığında İSG danışmanlığı yapmak ve hizmet kalitemizi iyileştirerek Hizmet verdiğimiz Firmalar başta olmak üzere İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kültürüne katkıda bulunmaktır.

Maviay OSGB Vizyonu

İş sağlığı ve İş Güvenliği alanında üstün hizmet kalitesi anlayışı ile yenilikçi, dinamik ve sistematik hizmet verebilmek, Dünyadaki iyi uygulama örneklerini yakından takip ederek ülkemizde de iyi uygumla örneklerinin tesis edilebilmesine çalışarak Türkiye’de seçkin ve önder İş Sağılığı ve İş Güvenliği firması olmaktır.

Her ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olarak tüm denetim ve teftişlerden başarılı olmanızı sağlayacağız.

Maviay OSGB İSG Politikası

Maviay OSGB İSG PolitikasıSunduğumuz hizmetlerde müşterilerimizin, personelimizin ve diğer ilgili şahısların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek ve tedbirleri almak/aldırmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda müşterilerimizi, personelimizi ve ilgili diğer şahısların bilinçlenmesini sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği sistemimizi geliştirmek ve sürekli iyileştirmek, Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatlara uygun çalışmaktır. Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek ve uygulatmaktır. İSG hizmetlerinde zamanında ve planlı bir şekilde hizmet akışı sağlamaktır.

Deneyimli uzman kadromuz ile ‘0’ iş kazasını hedefleyerek iş yerindeki iş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli geliştirerek daha güvenli çalışma ortamı sağlayacağız

Maviay OSGB Kalite Politikası

Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak Yasalara, mevzuatlara uygun alışmak Teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmek Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitim seviyesini artırmak ve bilgi ve beceri seviyesi yüksek kaliteli personeller ile hizmet vermektir. Yaptığımız tüm İSG hizmetlerinin aynı zamanda hizmet verdiğimiz müşterilerimize özel panel sayesinde takip ve kontrolünü Takip sistemi ile sağlayarak şeffaf ve güvenilir bir şekilde hizmet tesis etmektir.

Kadın İstihdamı Politikamız

Ülkelerin istihdam düzeylerinin artması ekonomik anlamda büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmaları için önemli bir mekanizmadır. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların işgücü piyasasına dâhil edilmesi bu hedeflere ulaşmada birincil önem taşımaktadır, çünkü nüfusun yalnızca yüzde 50’lik bir kısmının işgücünde yer alması ekonomik ve sosyal kalkınmayı istenilen düzeylere taşıyamayacaktır. Burada önemli olan izlenen politikalarda ve yürütülen çalışmaların merkezinde “kadın” ın yer almasını sağ lamaktır. Kadın istihdamının artması; yoksulluğ unun önlenmesi, haneye giren daha yüksek gelir ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak anlamına gelmektedir. MAVİAY olarak %60 kadın istihdamı sağlıyor ve değerli müşterilerimize hizmet etmekten çok mutluyuz.

Maviay olarak kadınlarımızın her alanda başaralı olacağına inanıyoruz. Maviay ailesine katılarak kadınların toplum içerisinde güçlenmesi sağlayacaksınız

Genç İşsizliği İle Mücadelede Politikamız

Genç işsizliği, birçok gelişmekte olan ve gelişmiş ülkede genel ve yetişkin işsizlik oranlarının oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle önemli bir endişe kaynağıdır. Genç nüfus potansiyelinden etkin şekilde yararlanamamak ekonomik ve toplumsal alanda ciddi maliyetleri de beraberinde getirmektedir. Bu durum şüphesiz, genç işsizliği ile mücadelenin birçok ülkenin politik öncelikleri arasında ilk sıralarda yer almasında önemli rol oynamaktadır. Genç işsizliği ile mücadelede eğitim politikaları, ekonomi politikaları ve işgücü piyasası politikaları öne çıkan başlıca politika alanlarıdır.

Bu çalışmada, son yıllarda OECD ve AB ülkelerinde politika düzeyinde önemi giderek artan aktifleştirme stratejilerinin ve bu kapsamda aktif işgücü piyasası politikalarının genç işsizliği ile mücadelede ne derece güçlü bir politika seçeneği olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda, aktifleştirme uygulamalarının spesifik olarak genç işsizliği ile mücadeledeki etkinliğini tespit etmeye yönelik çeşitli araştırmaların bulguları değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda, farklı türlerdeki aktifleştirme uygulamalarının istihdama etkisi bakımından farklı sonuçlara sahip olduğu tespit edilmekle birlikte, genel olarak pozitif istihdam etkisinin sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. Maviay olarak %30 – 24 yaş altı dinamik ve eğitimli personel çalıştırıyoruz.

Tüm projelerinizde iş sağlığı ve güvenliği kurumsal yönetim sistemi kuruyoruz. Projelerin başından sonuna kadar güvenli bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Maviay OSGB Çevre Politikası

Maviay ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, gelecek nesilleri için sürdürülebilir ve yeşil bir yaşam hedeflemekteyiz. Sürekli gelişmeyi temel alan ve ileri teknolojimizi kullanan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu üretim sistemleri ile ürünlerimizi üretiriz.

İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması bizim için öncelik taşır. Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, tasarımdan ürünün ömrünün sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, oluşabilecek kirliliğin kaynağında önlenmesi, bütün faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması bizim için çok önemlidir.

Takım arkadaşlarımızın ve toplumun çevre bilincinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm kalbimiz ve gücümüzle çalışırız.