Hizmetlerimiz

OSGB Hizmetleri

OSGB Hizmetleri

Maviay OSGB hizmetleri ile iş güvenliği eğitimlerine kolayca erişebilir ve işyerinizde güvenliği sağlayabilirsiniz. Çalışanlarınıza verilen eğitimlerle iş kazalarının önüne geçebilir ve iş sağlığını koruyabilirsiniz.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin kısaltması olan OSGB, tek işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ya da sayılmayan her türlü iş yerine, iş hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır. Bu konuyla ilgili hazırlanan yönetmelik sonrası getirilen zorunluluklar OSGB’nin önemini daha da artırmıştır. OSGB’nin yasal olarak açılımı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, mevzuatın gerektirdiği tüm tıbbi ve fiziki donanımlara sahip, işyerlerine iş sağlığı ve iş güvenliği hizmeti için kurulan özel kuruluşlardır.

OSGB Kurumları

İş Sağlığı ve Güvenliği maalesef toplumumuz tarafından tam anlamıyla maalesef benimsenemedi. Aslında, İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem  insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır.

Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde İş Güvenliği konusunda gözlenen gelişmeleri yakınen takip eden birisi olarak, eğitimin en önemli etken olduğunu görmekteyiz. İş kazalarının neden olduğu maddi ve manevi kayıpların azaltılabilmesi için iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimlere gereken önemin verilmesi zorunludur. İş güvenliğini sağlama amacına, bilimsel araştırmaya dayalı planlı çalışmalar sonucunda geliştirilen güvenlik önlemleri ile ulaşılabileceği unutulmamalıdır.

OSGB Hizmetlerimiz

İş sağlığı ve güvenliği alanında profesyonel destek almak, işyerlerindeki potansiyel tehlikeleri tanıma sanatını gerektirir. Bu sanat, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir. Potansiyel tehlikeleri tanıma süreci, işyerindeki olası riskleri belirleme ve bunlara karşı önlemler alma becerisini içerir.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, potansiyel tehlikeleri tanıma konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu uzmanlar, işyerlerinde yapılan risk analizleri ve denetimler sayesinde potansiyel tehlikeleri belirler ve çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atarlar.

Türkiye’de ortalama % 80’in üzerinde KOBİ’ler bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ’lerin İSG eğitimleri genel olarak OSGB’ler tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle OSGB’ler, yaptıkları hizmetleri ticaret kapısı olarak görmek yerine, profesyonel bir şekilde eğitim odaklı çalışma yapmaları, toplumsal kültürün gelişmesinde ileriye dönük olumlu gelişmelere neden olacaktır.

OSGB olarak hizmetlerimiz şunlardır;

İSG Teklif Formu

İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak, çalışanların daha bilinçli ve güvenli bir şekilde işlerini yapmalarını sağlar. Deneyimli danışmanlar eşliğinde düzenlenen atölye çalışmaları, pratik bilgilerle dolu interaktif bir ortam sunar.

  • İş Kazalarının Önlenmesi
  • Acil Durum Müdahale Eğitimleri
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Mevzuatı
  • Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği atölyelerimize katılarak, işyerinizde daha güvenli bir ortam sağlayabilir, iş kazalarını önleyebilir ve çalışanlarınızın sağlığını koruyabilirsiniz. Deneyimli danışmanlarımızla birlikte güvenli bir gelecek inşa edin!


    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir