Hizmetlerimiz

Risk Analizleri

Ortam Ölçümleri

Yapılacak çalışma öncesinde işyerinde toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen risk analizleri hizmeti, uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Çalışan sağlığının korunması ve bu iyilik halinin sürdürülmesi ülke ekonomisine katkı sağlayacağı gibi aynı zamanda sadece çalışanları değil bakmakla yükümlü oldu­ğu ailesinin de maddi ve sosyal ihtiyaçları karşılanmış olacaktır. Çalışanı sadece iş yerinde hizmet üreten bir kişi olarak düşünmek çok yalın ve yetersiz bir tanımlama olmaktadır. Nitekim çalışanların aile yaşamı, sosyal hayatı da çalışanın sağlığından doğrudan etkilenmektedir. Çalışan sağlığını etkileyebilecek en önemli faktörler ise çalışma süresinin neredeyse tamamım geçirdiği iş yerlerindeki risk faktörleridir.

Risk Analizleri Hizmeti

Risk değerlendirmesinin yapılacağı sektör özelinde herhangi bir yöntem kısıtlaması mevcut mevzuatta bulunmamakla birlikte yapılacak çalışma öncesinde işyerinde toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler; işletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri, işyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve işyerinin kısıtları gibi faktörler ya da ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.

Risk Değerlendirmesi Gereken Durumlar

İşyerinde, daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması ve çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda, risk değerlendirmesi yapılması gereklidir;

 1. Yeni bir makine veya ekipman alınması
 2. Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 3. İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması
 4. Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretim sürecine girmesi,
 5. Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması
 6. İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,
 7. İş kazası veya meslek hastalığı ile sonuçlanmasa bile yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde etkileyen olayların ortaya çıkması.

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını en aza indirmek büyük önem taşır. Deneyimli iş güvenliği danışmanlarıyla çalışmak, bu hedeflere ulaşmanın en etkili yollarından biridir.

1. Risk Değerlendirmesi Yapın: İş yerindeki potansiyel riskleri belirlemek için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu sayede olası tehlikeler önceden tespit edilip önlem alınabilir.

2. Eğitim ve Bilgilendirme: Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli eğitimler verilmeli ve bilgilendirme yapılmalıdır. Bilinçli çalışanlar, riskleri fark edebilir ve önlem alabilir.

3. İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrolü: İş ekipmanlarının periyodik olarak kontrol edilmesi ve bakımlarının düzenli yapılması, iş kazalarını önlemek adına önemlidir.

4. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Oluşturun: İş yerinde belirli bir iş sağlığı ve güvenliği politikasının oluşturulması, tüm çalışanların bu konuda ortak bir vizyona sahip olmalarını sağlar.

5. Acil Durum Planları Oluşturun: Olası acil durumlar için detaylı bir acil durum planı hazırlanmalı ve çalışanlara bu plan doğrultusunda eğitim verilmelidir.

Risk Analizleri Hizmeti Talep Formu

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir