Hizmetlerimiz

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyeri hekimliği hizmetimiz, mesleklerini tam bağımsız bir ortamda yapmakta ve ek olarak çalışanların sağlık konusundaki hak ve bilinçlerini de geliştirmektedirler.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmesi, ortak sağlık ve güvenlik birimle­rinden temin edilir. İşyerinde çalışan işçilerin işe bağlı olan sağlık problemleri ya da meslek hastalıkları veya kazaların neden olmuş olduğu yaralanma ve sakat kalma gibi durumların önlenebilmesi adına görevli işyeri hekimlerimiz ile her zaman yanınızdayız.

İşyeri Hekimliği Hizmeti

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanların sağlığını korumak ve iş kazalarını en aza indirmek büyük önem taşır. Deneyimli iş güvenliği danışmanlarıyla çalışmak, bu hedeflere ulaşmanın en etkili yollarından biridir.

İş güvenliği, her işyerinin öncelikli konularından biridir. Deneyimli iş güvenliği danışmanları ve işyeri hekimleri, işyerinizdeki riskleri analiz ederek önleyici tedbirler geliştirmenize yardımcı olabilirler. Ancak günümüzde artan işyeri çeşitliliği ve karmaşıklığı, iş güvenliği konusunda yeni ve yenilikçi yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yenilikçi Yaklaşımlarla İş Güvenliği Danışmanlığı, geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek modern teknoloji ve veri analitiği gibi araçları da kullanarak işyerinizdeki iş güvenliği standartlarını yükseltmeyi hedefler. Bu yaklaşım, işyerindeki riskleri belirlemek ve etkili çözümler üretmek için analitik ve öngörüsel yöntemleri bir araya getirir.

Çalışmanın savaştan üç kat daha tehlikeli olduğunu, içki, uyuşturucu veya savaşlardan daha fazla insan öldürdüğünü biliyor musunuz?

İşverenlerin; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik bi­rimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMET TALEBİ

    İşyeri Hekimliği Hizmeti” ile ilgili 2 düşünce

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir