Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

Maviay OSGB firmamız, bünyesinde bulundurduğu nitelikli iş güvenliği uzmanlığı hizmeti ile her zaman yanınızda olmayı sürdürüyor.

İnsan emeği tüm değerlerin üstündedir. Çalışan, çalışma koşulları, çevre ve insan duyarlılığı, ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütündür. Bu bütünün sürdürülebilir olmasının arkasında insana ve insan sağlığına verilen önem yatmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak hem insani bir zorunluluk, hem de yasal bir yükümlülüktür. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını önlemek, oluşan kayıpları ödemekten daha kolay ve daha insancıl bir yaklaşımdır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı sayesinde iş yerinizdeki riskleri belirleyebilir, gerekli önlemleri alabilir ve yasal düzenlemelere uygun bir şekilde hareket edebilirsiniz. Bu sayede hem çalışanlarınızın hem de iş yerinizin güvenliğini sağlayarak sorunsuz bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz.

İş kazaları sonucu oluşan kayıpların, iş güvenliğini sağlamaya yönelik güvenlik önlemleri için yapılacak harcamalardan çok daha fazla olduğu gerçeği unutulmamalıdır.

İş güvenliği, sadece çalışanı etkileyen bireysel bir kavram değil, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi ölçütü, sağlıklı bir bireyin yetiştireceği yeni nesillerin bilinç düzeyi ile sağlıklı ve mutlu bir toplumu ifade etmektedir. Bunun sağlanabilmesi için mavi ya da beyaz yaka, işçi ya da memur ayrımı yapılmadan; yaş, cinsiyet, ırk ve meslek farkı gözetilmeksizin herkesin yaşama hakkının en yüksek düzeyde garanti altına alınması gerekmektedir.

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, çalışanlarına verdiği değerle yükselir. İşçilere sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, işçinin daha mutlu ve verimli çalışmasının yanında işverene ve ülke ekonomisine de olumlu katkılar sunacaktır. Bu nedenle, iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak tedbirler bir maliyet olarak değil, aksine verimliliğe yönelik bir öncelik olarak görülmelidir.

Bir güvenlik açığının ölçülebilen en büyük maliyeti, öncelikle çalışan olmaktadır. Kaybedilmiş bir beden veya zihinsel rehabilitasyon yılları, çalışanı tamamen yeni bir yaşam tarzına zorlayabilir. Bu tür olaylara nasıl fiyat koyacağımızı tanımlamak gerçekten zor olsa gerek. Görevlerini yerine getirirken yaşamını yitiren ya da uzun soluklu yaralanmalar da kuşkusuz ekonomik olarak ölçülebildiğimizin ötesindedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TALEP FORMU

    İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti” ile ilgili 2 düşünce

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir